Genetyka

mgr inż. Anna Stolarek

11.01.2019


Osoby, które nie zgłosiły się na egzamin oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną proszone są o zgłoszenie się w dniu 16.01.2019 r o godz. 9:00 na poprawkę.