FIZJOTERAPIA- praktyki

mgr inż. Anna Marchewka-Stolarek

26.01.2021

Wszyscy studenci odbywający praktykę w niżej wymienionych jednostkach proszeni są o zapisywanie się na praktykę wybierając UMOWĘ RAMOWĄ!

Bio-Rekax Centrum Medyczne sp z o.o.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład. Opiekuńczo Leczniczy w Celejowie

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Sp z o.o.

Szpital Puławy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.