Egzamin z przedmiotu Konstytucyjny system organów państwowych - studia niestacjonarne

dr hab. Krystyna Leszczyńska

29.05.2015

Szanowni Państwo,

Studenci I-go roku kierunku Administracja publiczna (studia niestacjonarne),

egzamin z przedmiotu "Konstytucyjny system organów państwowych" odbędzie się w dniu 30 maja 2015 r. (sobota)   o godz. 8.30 w Auli im. prof. dr. hab. Tadeusza Tokarzewskiego. Egzamin będzie miał formę pisemną.