Administracja publiczna studia licencjackie

mgr inż. Anna Marchewka-Stolarek

17.03.2022

Informujemy, że kierunkiem Administracja Publiczna zajmuje się Pani mgr Izabella Kosmala: izabella.kosmala@mail.umcs.pl