Światowy Dzień Mokradeł na WNoZiGP

Już dzisiaj (2.02.2021) rozpoczyna się czwarta edycja Światowego Dnia Mokradeł, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Mokradła i woda”. Choć nie możemy otworzyć drzwi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i zaprosić wszystkich zainteresowanych do wspólnego odkrywania tajemnic obszarów wodno-błotnych, równie gorąco jak w poprzednich latach zapraszamy na spotkanie w przestrzeni internetowej. Inicjatywa rozpoczyna się się o godz. 10:00, a druga część zaplanowana jest na najbliższy czwartek.

Entuzjaści mokradeł - pracownicy i studenci Wydziału podzielą się wiedzą na temat tych fascynujących ekosystemów. Od czterech lat, podążając za ogłaszanymi corocznie hasłami przewodnimi obchodów Światowych Dni Mokradeł, eksplorujemy z Państwem coraz to nowe rejony wiedzy, wspólnie starając się spojrzeć na mokradła z coraz to innej strony. W tym roku na mokradła poprowadzi nas woda. Najbardziej oswojona i banalna ze wszystkich znanych nam substancji? Żywioł? Zagadka? Co dzieje się, kiedy woda, mokradła i człowiek spotykają się we wspólnej przestrzeni? Zapraszamy do wspólnej podróży przez mokradła i poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania.

— Jeśli patrzymy na obszar całego świata mokradła zajmują ok. 6% powierzchni lądowej, w Polsce to ok. 14%. Niestety większość powierzchni mokradeł z uwagi na różne zabiegi związane z gospodarczym wykorzystaniem ziemi zostało osuszonych — opowiada prof. Stanisław Chmiel z Katedry Hydrologii i Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. — Obszary te stały się bardzo unikatowe pod względem przyrodniczym i w związku z tym musimy o nie dbać – nie tylko z uwagi na przyrodnicze walory. Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS prowadzi badania na obszarach mokradłowych, zwłaszcza na torfowiskach (...). Badamy jakość wody w celu oceny, czy zmiany zachodzące na danym torfowisku są na tyle istotne, że należałoby je chronić, a więc uczestniczymy w planach ochrony parków krajobrazowych, bierzemy udział w planach ochrony parków narodowych (tutaj Poleskiego Parku Narodowego) i na podstawie badań prowadzonych na tych obszarach proponujemy rozwiązania, które umożliwiają ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych z odwodnieniem torfowisk, z postępującą obecnie suszą tak, by zachować torfowiska, by spełniały one nadal zarówno swoje funkcje przyrodnicze, turystyczne, jak i krajobrazowe.

Na wydarzenie pragnie również zaprosić wszystkich zainteresowanych Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, prof. Wojciech Zgłobicki — proponujemy Państwu wirtualne spotkania poświęcone Dniowi Mokradeł. Przygotowywane będą prelekcje wygłaszane przez pracowników wydziału oraz studentów, w których będziemy starali się pokazać jak rzeczywiście istotną rolę w środowisku, ale także dla człowieka pełnią mokradła. Wszystkie prelekcje będą odbywały się zdalnie na platformie MS Teams.

  • Dzisiaj, tj. 2 lutego o godz. 10.00 odbędzie się prelekcja „Człowiek, woda i mokradła – ciągła walka czy pokojowe współistnienie?”, którą wygłoszą dr K. Mięsiak-Wójcik, dr J. Sposób, dr M. Suchora. 
    Link do transmisji
  • Już w czwartek, czyli 4 lutego o godz. 17.15 rozpocznie się prelekcja „Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek” w ramach cotygodniowych odczytów Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenie będzie transmitowane przez MS Teams. 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna online „Chwytając wodę - w mokradłach i w obiektywie” przygotowana przez członków Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS.

*Dzień Mokradeł obchodzony jest od 1997 roku, obecnie w blisko 100 krajach. W tradycję tę włącza się również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie ma w szczególności aspekt edukacyjny i jest adresowane do uczniów szkół średnich oraz wszystkich, którzy związani są z tematyką terenów podmokłych. Należy podkreślić, że obszary mokradłowe mają nieocenione znaczenie w prawidłowym bilansie wodnym środowiska. Zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy zachodzące zmiany klimatyczne, które dzieją się niemal na naszych oczach.

Fot. Ssofia Wang on Unsplash

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 lutego 2021