Sukces studentów CJKP UMCS

Co roku, od 1999 r. odbywa się w Lublinie Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim (Scenes from Shakespeare in English Festival), w którym tradycyjnie biorą udział słuchacze Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.

Jest to dla nich okazja do zapoznania się z twórczością Szekspira, rozwinięcia umiejętności językowych, a także do twórczej ekspresji. Zarówno koncepcja artystyczna, jak i ostateczny kształt konkursowych prezentacji są bowiem efektem pracy zespołowej, przebiegającej pod kierunkiem dr hab. Anny Dunin-Dudkowskiej i dr Anny Butcher.

12 marca br. na scenie Centrum Kultury odbyła się XVIII edycja Przeglądu, w ramach którego studenci CJKP przedstawili dwa spektakle. Pierwszym z nich był monodram w wykonaniu Cataliny Kuskowej „All the world is a stage” ze sztuki „Jak wam się podoba”. Drugi, zatytułowany „All you need is love”, składał się z fragmentów sztuk „Romeo i Julia”, „Juliusz Cezar”, „Antoniusz i Kleopatra”, „Otello”, „Wszystko dobre, co się dobrze kończy”, „Poskromienie złośnicy”, „Makbet” oraz „Hamlet”, połączonych motywem różnych obliczy miłości. Wykonawcami byli studenci pochodzący z Białorusi, Ukrainy i USA: Anna Vyhovska, Wład Lemieszewski, Katarzyna Sawczenko, Rosina Mogińska, Włodzimierz Szkuropat, Alina Matusz, Diana Kozyrieva, Dima Achramenia, Sofia Bosikowa i Anastazja Kościuk, Waleria Polańska, Marcus Sprague i Catalina Kuskowa.

Jury przyznało grupie z CJKP wyróżnienie za „prostotę teatralnego przekazu oraz kulturę językową wykonawców”. W towarzyszącym Przeglądowi konkursie na najciekawszy plakat zwyciężyła praca Anny Małaszeni, która również jest studentką CJKP.

Tekst: Anna Butcher

Fot. W. Kostko

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2016