Sukces dr hab. Katarzyny Radzik-Maruszak, prof. UMCS

Niezwykle miło jest nam poinformować, że książka dr hab. Katarzyny Radzik-Maruszak, prof. UMCS z Katedry Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Rada Gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, opublikowana w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar, otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej, który jest organizowany przez Poznański Oddziału PTNP oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (I nagroda za rok 2019).

Serdecznie gratulujemy naszej Laureatce!


Monografia oparta jest na rozbudowanej, obcojęzycznej bazie źródłowej oraz, co jej jest ogromnym walorem, na wynikach jakościowych badań terenowych (blisko 80 wywiadów z ekspertami i lokalnymi politykami), przeprowadzonych przez Laureatkę w każdym z państw. Publikacja jest osiągnięciem oryginalnym i nowatorskim, które bez wątpienia stanowi istotny wkład z rozwój nauk społecznych, w tym przede wszystkim dyscypliny jaką są nauki o polityce i administracji.

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2022