Studencka debata oksfordzka na Wydziale Politologii

20 kwietnia br. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się Studencka debata oksfordzka. Wydarzenie zostało przygotowane przez Wydział Politologii oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.

Fot. Bartosz Proll

Zadaniem debatujących była dyskusja nad tezą: "Migracje do UE przynoszą korzyści państwom członkowskim". Dyskutantów oceniała komisja w składzie: dr Andrzej Dumała i dr Damian Szacawa z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS oraz Rafał Szyndlauer, reprezentant Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Jednogłośne zwycięstwo odniosła grupa, która była w opozycji do wskazanej tezy: Olga Wójcik, Daniel Bosiak, Michał Harkot oraz Olena Mykhailova. Od strony merytorycznej studentów przygotował dr Grzegorz Gil. Mentorem drugiej grupy była dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak. Zwycięską drużynę czeka wyjazd studyjny do Brukseli, podczas którego uczestnicy odwiedzą siedziby najważniejszych instytucji unijnych.

Ideą wydarzenia była promocja metody debaty oksfordzkiej oraz pokazanie, że można się spierać w sposób kulturalny i ze wzajemnym poszanowaniem, posiłkując się merytorycznymi argumentami. Oceniane było przygotowanie ciekawej argumentacji i umiejętności krasomówcze, a nie poglądy osobiste. Debata była jedną z siedmiu starć w Turnieju Debat Europejskich - w ramach obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. 

Jednocześnie organizatorzy pragną zachęcić studentów do udziału w "Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich", które odbędą się w 11-14 maja w Krakowie. Rekrutacja prowadzona jest do 24 kwietnia, szczegóły dostępne są na stronie AMPDO. Jest to pierwszy ogólnopolski projekt naukowo-edukacyjny realizowany na szczeblu akademickim, który daje studentom możliwość debatowania w formacie oksfordzkim. AMDPO organizowane jest dzięki środkom finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

    Aktualności

    Data dodania
    21 kwietnia 2017