Staże letnie dla studentów we Francji i Niemczech

Miasto Lublin informuje o programie staży letnich dla młodych ludzi z Lublina w urzędach miast Nancy (Francja) i Karlsruhe (Niemcy).

Data staży: Nancy - 31 lipca – 25 sierpnia 2023 r.

Karlsruhe - 7 sierpnia – 1 września 2023 r.

Liczba miejsc stażowych w Nancy: 4, w tym 2 studenci polscy i 2 studenci ukraińscy
Liczba miejsc stażowych w Karlsruhe: 2
Termin składania dokumentów: 31 maja 2023

Uczestnikami stażu w Urzędzie Miasta Nancy mogą być młodzi ludzie w przedziale wiekowym 18-24, którzy znają język francuski na poziomie B2/C1.


Analogicznie, chętni na staż w Urzędzie Miasta Karlsruhe w tej samej grupie wiekowej, powinni posługiwać się językiem niemieckim również na poziomie B2/C1.

Organizacją i programem staży zajmują się urzędy miast Nancy i Karlsruhe, które zapewniają także zakwaterowanie, wyżywienie i program kulturalny dla wszystkich uczestników staży międzynarodowych.

Po stronie stażystów leżą koszty transportu do i z miasta stażu. Po zakończonym stażu, stażyści są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Lublin sprawozdania z jego przebiegu w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia.

Nabór uczestników stażu zostanie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną z Biura - Centrum Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Lublin. Decyzja komisji jest ostateczna.


Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy przesłać następujące dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny w języku polskim i, odpowiednio, francuskim (Nancy), niemieckim (Karlsruhe), wraz ze zdjęciem;
 • zaświadczenie o znajomości języka francuskiego/niemieckiego (certyfikat) na poziomie B2/C1 (nie dotyczy studentów/absolwentów odpowiednich kierunków filologicznych);
 • fotokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • fotokopia legitymacji studenckiej (jeśli dotyczy)
 • pocztą elektroniczną na adres: joanna.szelag@lublin.eu do dnia 31 maja 2023, do godz. 15.30.

  Aktualności

  Data dodania
  26 maja 2023