Spotkanie z przedstawicielami KSC Polski Cukier S.A.

7 kwietnia br. w ECOTECH-COMPLEX odbyło się spotkanie władz rektorskich UMCS z przedstawicielami Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które dotyczyło możliwej współpracy w zakresie rozwoju technologii biometanowych i wodorowych. W części stacjonarnej wydarzenia udział wzięli: prof. Radosław Dobrowolski – Rektor UMCS, prof. Zbigniew Pastuszak – Prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, prof. Dorota Kołodyńska – Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor UMCS ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Ryszard Naskręcki – Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz Andrzej Łopacki – Prezes Zarządu FC „Pszczółka”, Grzegorz Wróbel – Członek Zarządu FC „Pszczółka”.

Podczas pierwszej części środowego spotkania zorganizowano zwiedzanie oraz prezentację potencjału naukowo-badawczego Centrum ECOTECH-COMPLEX, któremu przewodził dr inż. Andrzej Stępniewski – dyrektor zarządzający, kierownik projektu „ECOTECH-COMPLEX Człowiek, Środowisko, Produkcja”.

W kolejnej części wydarzenia – panelu odbywającym się na platformie Microsoft Teams zwrócono uwagę na ogromny potencjał jaki posiada Polska w zakresie produkcji biogazu, szczególnie w sektorze odpadowym i branży rolno-spożywczej. W dyskusji odnoszono się do opublikowanych w ostatnim czasie dokumentów: „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności” oraz „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Technologie wodorowe stają się priorytetem dla osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu, a stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej wymagać będzie intensywnych działań B+R+I, które przyczynią się do powstania rodzimych technologii. Omówiono rezultaty uzyskane przez zespół KSC S.A. w ramach realizacji projektu NCBR BIOSTRATEG II, w zakresie innowacyjnej instalacji produkującej wodór i metan z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego.

Podjęty został również temat współpracy z udziałem ECOTECH-COMPLEX oraz Krajowej Spółki Cukrowej S.A., której celem będzie połączenie działań badawczych w kierunku wytwarzania biowodoru. Ustalono, że do dalszych prac powołany zostanie wspólny zespół roboczy.

Fot. Magdalena Drwal

 

    Aktualności