Spotkanie Władz UMCS z partnerami i sponsorami sportu akademickiego

17 lipca br. w stołówce uniwersyteckiej „Trójka” odbyło się spotkanie Władz Rektorskich z przedstawicielami lubelskich firm oraz instytucji wspierających sport akademicki.

Podczas piątkowego spotkania władze naszej Uczelni reprezentowali Rektor prof. Stanisław Michałowski, Rektor Elekt prof. Radosław Dobrowolski oraz Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk. Rektor powitał wszystkich gości reprezentujących instytucje publiczne oraz firmy z regionu tworzące grono sponsorów AZS-u, które powiększa się z każdym rokiem. Złożył podziękowania za 8 lat ścisłej i owocnej współpracy na niwie kultury sportowej.

Jak podkreślił Rektor, przez ostatnie lata kluczowym celem realizowanym przez władze było ugruntowanie pozycji UMCS jako Uczelni kompletnej, stabilnie trwającej na 4 filarach: nauce, dydaktyce, sporcie i kulturze. Dzięki licznej grupie zaangażowanych osób chcących wspierać sport akademicki i budować jego pozycję w województwie i kraju wzrósł prestiż kadr UMCS-u. Osiągnięcie tak wysokich miejsc rankingowych przez nasze drużyny sportowe nie byłoby możliwe bez ludzi pełnych pasji i sympatii, którzy zechcieli zaangażować się dla wspólnego dobra. Obecna, znacząca pozycja jest efektem wielu czynników oraz wspólnej pracy, gdyż jedna osoba nigdy nie jest w stanie aż tyle dokonać. Wskutek różnorodnych form wsparcia – od finansowych, przez materialne, jak i liczne usługi wszyscy możemy być dumni z obecnej pozycji AZS. Lekkoatleci stali się naszą wizytówką na arenie polskiej i międzynarodowej.

Zaproszeni goście złożyli również liczne podziękowania za wieloletnią pomyślną współpracę oraz zapowiedzieli chęć jej podtrzymania w przyszłości. Jak podkreślił jeden z darczyńców: „Nastąpiła zmiana i w klubach akademickich pojawił się sport kwalifikowany. Rektor Michałowski w ciągu 8 lat zbudował potęgę”. Goście wyrazili nadzieję na dalszy rozwój AZS-u podczas nadchodzącej kadencji nowych władz.

Z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego – Zbigniewa Wojciechowskiego Rektor UMCS otrzymał list oraz pamiątkowy Medal Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego. Jak zaznaczył Wicemarszałek, przez wiele lat prof. Stanisław Michałowski miał znaczący wkład w rozwój samorządu, nauki oraz sportu województwa.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania Rektor ponownie podziękował wszystkim zgromadzonym partnerom i sponsorom za dotychczasowe zaufanie, owocną współpracę i wkład w budowanie sukcesów sportowych drużyn. Każdy z gości otrzymał pakiet materiałów związanych z UMCS-em. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, władz miasta i województwa oraz firm: Joanna Mucha – poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabczuk – poseł na Sejm RP, Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Jacek Sobczak – były Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – zastępca prezydenta M. Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Irena Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin, Dariusz Sadowski – przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin, Kazimierz Dębski – właściciel LUBREM, Tomasz Jasina – redaktor TVP Lublin, Marek Lembrych – prezes Zarządu Lubelskiego Związku Koszykówki, Sławomir Podsiadły – zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Krzysztof Kowa – prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej, Leszek Wertejuk – prezes Fabryki Cukierków Pszczółka, Andrzej Rutkowski – dyrektor Perła Browary Lubelskie, Edward Sidoruk – dyrektor Lotto oddział Lublin oraz prof. Zdzisław Targoński – prezes Klubu Środowiskowego AZS Lublin. 

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności