Spotkanie Rektora UMCS z Dyrektorami i Pełnomocnikami Szkół Partnerskich

28 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego z Dyrektorami i Pełnomocnikami Szkół Partnerskich UMCS, mające na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz nakreślenie wspólnych działań na najbliższe miesiące.

JM Rektor serdecznie powitał przedstawicieli nowych Szkół Partnerskich, które dołączyły do nas w tym roku:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu,
 • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku,
 • Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu,
 • Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie,
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie,
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie,
 • Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Fot. Bartosz Proll

Na spotkaniu pojawiło się 35 przedstawicieli Szkół Partnerskich, którzy bardzo chwalili dotychczasową współpracę i z zainteresowaniem zapoznawali się z nowymi możliwościami, jakie daje nasz Uniwersytet. Prof. sztuk muz. Urszula Bobryk - Prorektor ds. Studenckich - przybliżyła zebranym gościom ofertę kierunków studiów, które zostały wprowadzone w ostatnim roku oraz zaprosiła do wspólnej organizacji olimpiady przedmiotowej, która odpowiadałaby na potrzeby szkół partnerskich.

Zaproszeni goście mieli również możliwość poznania działalności organizacji studenckich, biorących udział w konkursie grantowym na realizowanie projektów dla szkół ponadgimnazjalnych – szczególną uwagę zwrócili na spektakl naukowo-artystyczny „Proces o czary” Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

Mgr Alicja Borzęcka Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów - zaprezentowała najnowsze kierunki dostępne dla kandydatów oraz zachęciła do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych.

Przedstawicielki Centrum Nauki i Certyfikacji Języków Obcych –  mgr Małgorzata Chmielewska (Dyrektor Centrum) oraz mgr Ewa Orłowska (zastępca Dyrektora Centrum) opowiedziały o konkursie „The Faces of America” realizowanym we współpracy z Biurem Promocji  oraz o możliwościach zorganizowania językowych kursów specjalistycznych dla nauczycieli.

Przedstawicielki Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” mgr Edyta Karczmarska – Dyrektor Centrum oraz mgr Magda Kozak-Siemińska – Redaktor Naczelna TV UMCS -  zaprezentowały zebranym gościom możliwości współpracy z Centrum pod kątem organizacji warsztatów dziennikarskich i telewizyjnych.

Olga Szczygielska oraz Paulina Czyż – przedstawicielki Samorządu Studentów UMCS przybliżyły zebranym gościom plan naukowych obchodów 25-lecia Kozienaliów.

Spotkanie zakończyło wystąpienie mgr Katarzyny Kociuby – Koordynatora ds. współpracy ze szkołami (Biuro Promocji), która opowiedziała o konkursach, związanych z przyszłorocznym jubileuszem 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej oraz zaprezentowała bieżącą ofertę wykładów dla szkół partnerskich.

Niezwykle miłym akcentem, wieńczącym spotkanie, było wręczenie Rektorowi oraz przedstawicielom poszczególnych Centrów płyty z kolędami i pastorałkami w wykonaniu uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

  Aktualności

  Data dodania
  1 lutego 2016