Spotkanie dla Szkół Partnerskich IFP UMCS "Inny Herbert" (29.11.)

Instytutu Filologii Polskiej UMCS zaprasza uczniów i nauczycieli Szkół Partnerskich IFP na spotkanie poświęcone życiu i twórczości Zbigniewa Herberta.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. w Auli Wydziału Humanistycznego UMCS (Lublin, Pl. Marii Skłodowskiej 4a).

Program spotkania:

9.30 Powitanie Gości przez Władze Uczelni, Wydziału oraz Instytutu.

9.45 Koncert „Jestem tu, jestem z tobą” Piotra Selima wraz z Chórem Akademickim UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej pod dyrekcją Mileny Wnuk.

10.15 Wykład dr. hab. Andrzeja Niewiadomskiego „Poezja Zbigniewa Herberta. Klasyczna nowoczesność i nowoczesny klasycyzm”.

10.45 Rozstrzygnięcie konkursu „Inny Herbert”.

11.15 Panel dyskusyjny „Jak czytać Herberta?” z udziałem prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej, dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego, dr. hab. Rafała Szczerbakiewicza i dr. Przemysława Kaliszuka.

12.00 - 12:15 Przerwa.

12.15 - 13:00 Warsztaty dla Uczniów, spotkanie Dyrekcji i Pracowników IFP UMCS z Nauczycielami Szkół Partnerskich.

13.00 Zakończenie.

    Aktualności

    Data dodania
    27 listopada 2018