Ślady Josepha Conrada - VI międzynarodowa konferencja Conradowska

Od poniedziałku, 20 czerwca br. w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa VI międzynarodowa konferencja Conradowska "Ślady Josepha Conrada".

Joseph Conrad Korzeniowski jest jednym z kilku najwybitniejszych pisarzy w historii literatury światowej, a organizowana co pięć lat w naszym Uniwersytecie konferencja, jest częścią międzynarodowego programu badań właśnie nad twórczością Josepha Conrada (realizowanego przez UMCS w Lublinie i Columbia University Press w Nowym Jorku).

W wydarzeniu udział weźmie ok. 90 badaczy z 18 krajów (Algieria, Austria, Bułgaria, Chiny i Hong Kong, Francja, Indie, Iran, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania i Włochy). Łącznie, w głównych obradach w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i sesjach wyjazdowych w Uniwersytetach we Lwowie i Żytomierzu, wygłoszonych zostanie 69 referatów dotyczących różnych aspektów i kontekstów twórczości Josepha Conrada (polskich i środkowo-wschodnioeuropejskich kontekstów tej twórczości dotyczyć będzie 25 referatów) oraz odbędzie się jedna dyskusja panelowa z udziałem 8 badaczy z 5 krajów.

Fot. Bartosz Proll

 

Otwierająca sesja plenarna odbyła się 20 czerwca br. w Muzeum Lubelskim (na Zamku) w Lublinie. Władze UMCS reprezentowali: prof. dr hab. Ryszard Dębicki Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej i dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS.

W dniu otwarcia konferencji w Lublinie, odbyła się także „pielgrzymka” jej uczestników śladami Josepha Conrada i bohaterów jego opowiadania „Książę Roman” (grób Karola Zagórskiego, bliskiego kuzyna Conrada, cmentarz przy ul. Lipowej, kamienica przy Krakowskim Przedmieściu 68, gdzie mieszkała rodzina Zagórskich, postać Romana Sanguszki na obrazie Jana Matejki „Unia Lubelska” w Muzeum Lubelskim). Dalszy ciąg obrad zaplanowano w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 21, 22, 23 i 24 czerwca br.

Po obradach w UMCS odbędą się dwie sesje wyjazdowe konferencji zorganizowane przez UMCS i odpowiednio Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (25 czerwca), Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Żytomierzu (27 czerwca). Towarzyszyć im będzie (24-29 czerwca) kolejna „pielgrzymka”, tym razem części uczestników, śladami dzieciństwa i wczesnej młodości Josepha Conrada we Lwowie, Żytomierzu, Berdyczowie i Terechowej (tam uczestnicy odwiedzą Muzeum Conrada, nad którym UMCS sprawuje patronat, i przekażą dla tego Muzeum książki i eksponaty).

Wydarzenie patronatem honorowym objął Parlament Europejski na czele z Prezydentem Martinem Schultzem.

Głównym organizatorem konferencji jest Zakład Studiów Conradoznawczych Instytutu Anglistyki UMCS, który zorganizował już pięć międzynarodowych konferencji Conradowskich (w latach 1991, 1996, 2001, 2006 i 2011). Wielu badaczy z całego świata wygłaszało wówczas referaty naukowe oraz publikowało swe studia naukowe w tomach serii Conrad: Eastern and Western Perspectives. W wyniku tych działań Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej stał się jednym z czterech centrów badań Conradowskich w skali światowej, a na pewno głównym centrum badań nad polskimi i środkowo-wschodnioeuropejskimi aspektami i kontekstami twórczości Josepha Conrada.

 

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2016