W roku akademickim 2022/2023 pracownicy Katedry Postępowania Karnego prowadzą seminaria dyplomowe (licencjackie oraz magisterskie) na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Chętni mogą zapisać się bezpośrednio w godzinach konsultacji oraz za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na profilach pracowniczych.

STUDIA STACJONARNE

Dla studentów zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego procesu karnego prowadzone są seminaria dla studentów wszystkich kierunków oferowanych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS:

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Katedra prowadzi seminaria dyplomowe dla następujących kierunków:

 

WAŻNE:
Terminy spotkań seminaryjnych uzgadniane są na spotkaniach seminarzystów z poszczególnymi promotorami.