mgr Piotr Wróbel

Doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UMCS

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, obecnie także asystent prokuratora. Autor publikacji z zakresu procedury karnej, jak również uczestnik licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce procedury karnej.

Kontakt: piotr_wrobel94@wp.pl

Zainteresowania naukowe: Przygotowuje dysertację pod opieką prof. dr hab. Katarzyny Dudki pt. Ochrona zmarłych i wykonywanie ich praw w procesie karnym. Zainteresowania badawcze związane są z gwarancjami procesowymi oskarżonego, modelem postępowania przygotowawczego oraz sukcesją praw uczestników postępowania.

 

INFORMACJE