EGZAMIN POSTĘPOWANIE KARNE - PRAWO STACJONARNE

Pierwszy termin egzaminu z przedmiotu Postępowanie karne dla studentów III roku kierunku prawo, studiów stacjonarnych, odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 r. od godziny 11.00 do 12.00 w aulach A, B i C.

Przypisanie studentów do konkretnych sal nastąpi w późniejszym terminie, zaś egzamin ustny rozpocznie się dnia 6 lipca 2023 r.

Również informacje o terminie egzaminu odroczonego zostaną podane już po zakończeniu części ustnej egzaminu.

Zagadnienia egzaminacyjne znajdują się w załączniku.

 

******

 

Na stronie umieszczane są informacje dotyczące egzaminów podstawowych i wybranych egzaminów kierunkowych, które przeprowadzają pracownicy Katedry Postępowania Karnego UMCS. Obowiązującym stanem prawnym jest ten z daty odbycia egzaminu, chyba że egzaminator wskaże inaczej.