Kontakt

Kierownik Katedry Postępowania Karnego

prof. dr hab. Katarzyna Dudka
pok. 510, tel.: 81-537-52-44
e-mail: katarzyna.dudka@umcs.pl

 

Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych

mgr Monika Wierzbicka
pok. 404, tel.: 81-537-53-48
e-mail: monika.wierzbicka@poczta.umcs.lublin.pl

 

Adres:
Katedra Postępowania Karnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin