W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Karnego WPiA UMCS prowadzą ćwiczenia z następujących przedmiotów:

 

STUDIA STACJONARNE

1. Postępowanie karne dla studentów III roku prawa stacjonarnego (7 grup):

gr. I - prowadzący: dr Marta Mozgawa-Saj - ,
  miejsce -

gr. II - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - ,
  miejsce -

gr. III - prowadzący: dr Barbara Dudzik -
  miejsce -

gr. IV - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka -
  miejsce -

gr. V - prowadzący: dr Barbara Dudzik -
  miejsce -

gr. VI - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - 
  miejsce

gr. VII - prowadzący: mgr Piotr Wróbel - czwartek, 14:20 - 15:50
  miejsce - s.110

2. Postępowanie karne dla studentów II roku I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego (5 grup):

gr. I - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - wtorek, godz. 9:35 - 11:05
  miejsce - DS. 4

gr. II - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - wtorek, godz. 9:35 - 11:05
  miejsce - DS. 4

gr. III - prowadzący: dr Marta Mozgawa-Saj, poniedziałek, godz. 11:10 - 12:40
  miejsce - s. 102

gr. IV - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - piątek, godz. 8:00 - 9:30
  miejsce - s.606

gr. V - prowadzący: dr Jakub Kosowski - środa, godz. 12:45 - 14:15
  miejsce - s. 5

 

3.Postępowania szczególne w procesie karnym - przedmiot kierunkowy dla studentów kierunku Prawo (2 grupy):

gr I - prowadzący: dr Marta Mozgawa-Saj, poniedziałek, godz. 9:35 - 11:05
  miejsce - s. 2

2. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych - przedmiot kierunkowy dla prawa (2 grupy):

semestr letni

5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia dla studentów I roku II stopnia prawno-administracyjnego:

prowadzący: mgr Piotr Wróbel

gr I: wtorek, godz. 14:20 - 15:50 (poczynając od 4 października)
  miejsce - s. 102

gr II: wtorek, godz. 14:20 - 15:50 (poczynając od 11 października)
  miejsce - s. 102

3. Strategie zapobiegania przestępczości dla studentów II roku II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego:

prowadzący: dr Jakub Kosowski

terminy na stronie www.jakubkosowski.pl miejsce: s. 304

7. Strategie zapobiegania przestępczości dla studentów II roku II stopnia Kryminologii:

prowadzący: dr Jakub Kosowski

gr I: środa, godz. 12:45-14:15 (począwszy od 5 października)

  miejsce - s. 102

gr II: środa, godz. 12:45-14:15 (począwszy od 12 października)

  miejsce - s.102

8. Instytucjonalna i prawna pomoc ofiarom przestępstw dla studentów II roku II stopnia Kryminologii:

prowadzący: dr Jakub Kosowski -

  miejsce - s.

9. Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania - dla studentów II roku II stopnia Kryminologii

prowadzący: mgr Piotr Wróbel - środ, godz. 15:55 - 17:15
  miejsce - s. 102

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

1. Postępowanie karne dla studentów III roku prawa niestacjonarnego (1 grupa):
prowadzący: dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS - terminy wg komunikatu,

2. Postępowanie karne dla studentów II roku bezpieczeństwa wewnętrznego (1 grupa):
prowadzący: mgr Piotr Wróbel - terminy wg komunikatu,

3. Strategie zapobiegania przestępczości dla studentów II roku II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego (1 grupa):
prowadzący: dr Jakub Kosowski - terminy wg komunikatu,

4. Strategie zapobiegania przestępczości
dla studentów I roku II stopnia kryminologii (1 grupa):

prowadzący: dr Jakub Kosowski - terminy wg komunikatu,