W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Karnego WPiA UMCS prowadzą ćwiczenia z następujących przedmiotów:

 

STUDIA STACJONARNE

1. Postępowanie karne dla studentów III roku prawa stacjonarnego (7 grup):

gr. I - prowadzący: dr Jakub Kosowski - wtorek, godz. 15:55-17:25,
  grupa stacjonarna - s. 2

gr. II - prowadzący: mgr Piotr Wróbel - wtorek, godz. 14:20-15:55,
  grupa stacjonarna - AU

gr. III - prowadzący: dr Marta Mozgawa-Saj - poniedziałek, godz. 8:00 - 9:30
  link do grupy w MS Teams: kliknij

gr. IV - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - piątek, godz. 8:00 - 9:30
  kod do grupy w MS Teams: 43n3jk0

gr. V - prowadzący: dr Barbara Dudzik - środa, 9:35 - 11:05
  kod do grupy w MS Teams: za pośrednictwem prowadzącego

gr. VI - prowadzący: dr Barbara Dudzik - środa, 11:10 - 12:40
  kod do grupy w MS Teams: za pośrednictwem prowadzącego

gr. VII - prowadzący: dr Barbara Dudzik - środa, 12:45 - 14:15
  kod do grupy w MS Teams: za pośrednictwem prowadzącego

2. Postępowanie karne dla studentów II roku I stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego (7 grup):

gr. I - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - piątek, godz. 9:35 - 11:05
  kod do grupy w MS Teams: gxkg0rb

gr. II - prowadzący: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka - piątek, godz. 11:10 - 12:40
  kod do grupy w MS Teams: 8ik7d5o

gr. III - prowadzący: dr Marta Mozgawa-Saj, poniedziałek, godz. 9:35 - 11:05
  link do grupy w MS Teams: kliknij

gr. IV - prowadzący: dr Barbara Dudzik - czwartek, godz. 11:10 - 12:40
  kod do grupy w MS Teams: za pośrednictwem prowadzącego

gr. V - prowadzący: dr Barbara Dudzik - czwartek, godz. 12:45 - 14:15
  kod do grupy w MS Teams: za pośrednictwem prowadzącego

gr. VI - prowadzący: dr Jakub Kosowski, środa, godz. 11:10 - 12:40
  kod do grupy w MS Teams: qu341d9

gr. VII - prowadzący: mgr Piotr Wróbel - środa, godz. 15:55-17:25,
  kod do grupy w MS Teams: xxf0ido

3.Postępowania szczególne w procesie karnym - przedmiot kierunkowy dla studentów kierunko Prawo (2 grupy):

gr I - prowadzący: dr Marta Mozgawa-Saj, poniedziałek, godz. 19:05 - 20:35 (począwszy od 4 października)
link do grupy MS Teams: kliknij

gr II - prowadzący: dr Marta Mozgawa-Saj, poniedziałek, godz. 19:05 - 20:35 (począwszy od 11 października)
link do grupy MS Teams: kliknij

4. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych - przedmiot kierunkowy dla prawa (2 grupy):

semestr letni

5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia dla studentów I roku II stopnia prawno-administracyjnego:

prowadzący: mgr Piotr Wróbel

gr I: poniedziałek, godz. 15:55 - 17:25 (poczynając od 4 października)
kod do grupy w MS Teams: ub92o3h

gr II: poniedziałek, godz. 17:30 - 19:00 (poczynając od 11 października)
kod do grupy w MS Teams: 9qbnuab

gr III: poniedziałek, godz. 15:55 -17:25 (poczynając od 11 października)
kod do grupy w MS Teams: y18ioc1

6. Strategie zapobiegania przestępczości dla studentów II roku II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego:

prowadzący: dr Jakub Kosowski

terminy oraz kody na stronie www.jakubkosowski.pl

7. Strategie zapobiegania przestępczości dla studentów II roku II stopnia Kryminologii:

prowadzący: dr Jakub Kosowski

gr I: środa, godz. 12:45-14:15 (począwszy od 6 października)

kod do grupy w MS Teams: s2sgb42

gr II: środa, godz. 12:45-14:15 (począwszy od 13 października)

kod do grupy w MS Teams: utb9sic

8. Instytucjonalna i prawna pomoc ofiarom przestępstw dla studentów II roku II stopnia Kryminologii:

prowadzący: dr Jakub Kosowski - środa, 1420 - 1555 (począwszy od 13 października)

kod do grupy w MS Teams: 61x5o0s

 

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

1. Postępowanie karne dla studentów III roku prawa niestacjonarnego (1 grupa):
prowadzący: dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. UMCS - terminy wg komunikatu,
  kod do grupy w MS Teams: qrvs0nc

2. Postępowanie karne dla studentów II roku bezpieczeństwa wewnętrznego (1 grupa):
prowadzący: mgr Piotr Wróbel - terminy wg komunikatu,
  kod do grupy w MS Teams: 1657mwi

3. Strategie zapobiegania przestępczości dla studentów II roku II stopnia bezpieczeństwa wewnętrznego (1 grupa):
prowadzący: dr Jakub Kosowski - terminy wg komunikatu,
   kod do grupy w MS Teams: b3ddk8i
4. Strategie zapobiegania przestępczości
dla studentów I roku II stopnia kryminologii (1 grupa):
prowadzący: dr Jakub Kosowski - terminy wg komunikatu,
   kod do grupy w MS Teams: 3euirqi

    Autor
    Piotr Wróbel