Wykłady w roku akademickim 2021/2022

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Nazwa przedmiotu Wykładowca Rok studiów Liczba godzin Kod MS Teams Termin
PRAWO STACJONARNE
Postępowanie karne prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
III 45 (cały rok)
4u2epud czwartek, godz. 1245
PRAWNO-ADMINISTRACYJNY IIo STACJONARNY
Postępowania w sprawach
o wykroczenia
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
I 30 (I semestr) p25r4h8
poniedziałek, godz. 800
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Io STACJONARNE
Postępowanie karne prof. dr hab. Katarzyna Dudka II 45 (I semestr)
42dcjhv czwartek, godz. 1555
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE IIo STACJONARNE
Strategie zapobiegania przestępczości
dr Jakub Kosowski
II
15 (I semestr)
3uamajj poniedziałek, godz. 1730
KRYMINOLOGIA IIo STACJONARNE
Zapobieganie przestępczości dr Jakub Kosowski II 30 (I semestr) s2sgb42 poniedziałek, godz. 1730
Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. UMCS II 15 (I semestr) B2 0u3cq54 wtorek, godz. 1420
Instytucjonalna i prawna pomoc ofiarom przestępstw dr Jakub Kosowski II 15 (I semestr) B1 61x5o0s środa, godz. 1420
PRAWO NIESTACJONARNE
Postępowanie karne dr hab. Ireneusz Nowikowski prof. UMCS
III 36 (cały rok)

qrvs0nc

wg komunikatu
PRAWNO-ADMINISTRACYJNY IIo NIESTACJONARNY
Postępowania w sprawach
o wykroczenia
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS I 24 (I semestr)
6frzb4l wg komunikatu
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Io NIESTACJONARNE
Postępowanie karne prof. dr hab. Katarzyna Dudka II 27 (I semestr) j0b7i2h wg komunikatu
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE IIo NIESTACJONARNE
 Strategie zapobiegania przestępczości dr Jakub Kosowski II 9 (I semestr) b3ddk8i wg komunikatu
KRYMINOLOGIA IIo NIESTACJONARNE
Zapobieganie przestępczości dr Jakub Kosowski I 15 (I semestr) 3euirqi wg komunikatu 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Nazwa przedmiotu Wykładowca Rok studiów Liczba godzin Sala Termin
PRAWO STACJONARNE   
 Postępowania szczególne w procesie karnym  dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
III-V  15 (I semestr) mfolxwk poniedziałek, godz. 1245
 Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych dr Barbara Dudzik  III-V  15 (II semestr)  ---  ---
   BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Io STACJONARNE
Postępowanie karne skarbowe  dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
 II-III 30 (II semestr)  ---  ---
  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE IIo STACJONARNE
  Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy służb ochrony bezpieczeństwa państwa dr Jakub Kosowski I-II 15 (II semestr) ---
 ---
KRYMINOLOGIA Io STACJONARNE
Ekspertyzy sądowe prof. dr hab. Katarzyna Dudka II-III 15 (I semestr) 5njtutt wtorek, godz. 1730
      PRAWO NIESTACJONARNE
Postępowania szczególne w procesie karnym dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
 III 18 (I semestr) ml5egfz
wg komunikatu

 

PRZEDMIOTY MONOGRAFICZNE

Nazwa przedmiotu Wykładowca Rok studiów Liczba godzin Sala Termin
PRAWNO-ADMINISTRACYJNY IoSTACJONARNE   
 Prawo sportowe
 dr Jakub Kosowski
I-III  15 (I semestr) chacky2 poniedziałek, godz. 1730
   KRYMINOLOGIA IIo STACJONARNE
Współpraca z biegłymi w sprawach karnych dr Marta Mozgawa-Saj II 15 (I semestr) kliknij
 środa, godz. 1730
    Autor
    Piotr Wróbel