Wykłady w roku akademickim 2022/2023

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Nazwa przedmiotu Wykładowca Rok studiów Liczba godzin Kod MS Teams Termin
PRAWO STACJONARNE
Postępowanie karne prof. dr hab. Katarzyna Dudka
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
III 45 (cały rok)
Aula A czwartek, godz. 1245
PRAWNO-ADMINISTRACYJNY IIo STACJONARNY
Postępowania w sprawach
o wykroczenia
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
I 30 (I semestr) s. 711
poniedziałek, godz. 800
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Io STACJONARNE
Postępowanie karne prof. dr hab. Katarzyna Dudka II 45 (I semestr)
Aula A czwartek, godz. 1555
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE IIo STACJONARNE
Strategie zapobiegania przestępczości
dr Jakub Kosowski
II
15 (I semestr)
Aula A
poniedziałek, godz. 1730
KRYMINOLOGIA IIo STACJONARNE
Zapobieganie przestępczości dr Jakub Kosowski II 30 (I semestr) s. 405 poniedziałek, godz. 1555
Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS II 15 (I semestr) B2 s. 405 wtorek, godz. 800
Instytucjonalna i prawna pomoc ofiarom przestępstw dr Jakub Kosowski II 15 (I semestr) B1   , godz.
PRAWO NIESTACJONARNE
Postępowanie karne dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
III 36 (cały rok) wg planu wg komunikatu
PRAWNO-ADMINISTRACYJNY IIo NIESTACJONARNY
Postępowania w sprawach
o wykroczenia
dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS I 24 (I semestr)
wg planu wg komunikatu
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Io NIESTACJONARNE
Postępowanie karne prof. dr hab. Katarzyna Dudka II 27 (I semestr) wg planu wg komunikatu
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE IIo NIESTACJONARNE
 Strategie zapobiegania przestępczości dr Jakub Kosowski II 9 (I semestr) wg planu wg komunikatu
KRYMINOLOGIA IIo NIESTACJONARNE
Zapobieganie przestępczości dr Jakub Kosowski I 15 (I semestr) wg planu wg komunikatu 

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Nazwa przedmiotu Wykładowca Rok studiów Liczba godzin Sala Termin
PRAWO STACJONARNE   
 Postępowania szczególne w procesie karnym  dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
III-V  15 (I semestr) s. 110
poniedziałek, godz. 1245
 Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych dr Barbara Dudzik  III-V  15 (II semestr)  ---  ---
   BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Io STACJONARNE
Postępowanie karne skarbowe  dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
 II-III 30 (II semestr)  ---  ---
  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE IIo STACJONARNE
  Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy służb ochrony bezpieczeństwa państwa dr Jakub Kosowski I-II 15 (II semestr) ---
wg komunikatu
      PRAWO NIESTACJONARNE
Postępowania szczególne w procesie karnym dr hab. Ewa Kruk prof. UMCS
 III 18 (I semestr) wg planu wg komunikatu

 

PRZEDMIOTY MONOGRAFICZNE

Nazwa przedmiotu Wykładowca Rok studiów Liczba godzin Sala Termin
PRAWNO-ADMINISTRACYJNY Io STACJONARNE   
 Prawo sportowe
 dr Jakub Kosowski
I-III  15 (I semestr) aula A poniedziałek, godz. 1730
KRYMINOLOGIA Io STACJONARNE  
Ekspertyzy sądowe prof. dr hab. Katarzyna Dudka II 15 h (I semestr, co tydzień) Aula Uniwersytecka środa, godz. 1555
   KRYMINOLOGIA IIo STACJONARNE
Współpraca z biegłymi w sprawach karnych dr Marta Mozgawa-Saj II 15 (I semestr) s. 102
 środa, godz. 1730