Rozpoczęcie realizacji e-szkoleń z obszaru Baza ekspertów

Informacja o rozpoczęciu realizacji e-szkoleń z obszaru Baza ekspertów (moduł Badań Naukowych z Bazą Ekspertów w ZISZU). Termin realizacji szkolenia upływa 22 lipca 2014 roku.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na adresy e-mail uczestników szkolenia została przesłana informacja o rozpoczęciu E-szkolenia użytkowników portalu Baza Ekspertów - obsługa portalu i wypełnianie formularzy portalowych (2.3), przygotowanego w ramach wdrożenia modułu obsługi badań naukowych z bazą ekspertów ZISZU, finansowanego z projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”.

Czas potrzebny na zrealizowanie e-szkolenia to około 2 godziny.

Szczegóły dotyczące procedury realizacji e-szkolenia w projekcie oraz niezbędnych dokumentów odnajdą Państwo na stronie projektu: www.nowoczesny.umcs.lublin.pl, zakładka: Szkolenia, podzakładka: Aktualnie realizowane szkolenia, podzakładka: Szkolenia z obsługi modułu Badań Naukowych z Bazą Ekspertów (skrót www).

Termin realizacji szkolenia upływa do 22 lipca 2014 roku.

Wdrożenie modułu Badań Naukowych z Bazą Ekspertów ZISZU oraz przeprowadzenie szkoleń z jego obsługi realizowane jest w ramach projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W przypadku pytań o merytoryczną stronę szkolenia proszę kontaktować się z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań - tel. 81 537 55 40.

W przypadku problemów technicznych z otwarciem bądź odtwarzaniem pliku video proszę kontaktować się z LubMANem UMCS - sapbasis@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 26 03, 81 537 26 04.

W przypadku pytań dotyczących formalnej strony realizacji szkolenia w ramach projektu proszę kontaktować się z biurem projektu - tel. 81 537 57 82 (pok. 1412, Rektorat UMCS).


Biuro projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1412, XIV piętro, 20-031 Lublin
tel. 81 537 57 82, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

    Aktualności