Szkolenia z obsługi modułu kontrolingu finansowego projektów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 maja 2014 roku została uruchomiona rekrutacja na szkolenia z obsługi modułu kontrolingu finansowego projektów w ZISZU.

Oferta projektu obejmuje szkolenia z zakresu:

1. Administrowanie modułem kontrolingu finansowego projektów (czas trwania: 8 godzin);
Planowany termin realizacji: 24.06.2014
Miejsce szkolenia: sala 023B, Wydział Humanistyczny (nowy budynek, sala obok Bazylii)

2.  Obsługa portalu i modułu kontrolingu finansowego projektów (czas trwania: 16 godzin);
Planowany termin realizacji:
gr 1 - 3-4 czerwca 2014
gr 2 - 5-6 czerwca 2014
gr 3 - 9-10 czerwca 2014
Miejsce szkolenia: sala 023B, Wydział Humanistyczny (nowy budynek, sala obok Bazylii)

3.  Rozliczanie okresowe kosztów, raporty, księgowania (czas trwania: 4 godziny).
Planowany termin realizacji: 2.06.2014
Godzina rozpoczęcia: 12.00
Miejsce szkolenia: sala 023B, Wydział Humanistyczny (nowy budynek, sala obok Bazylii)

Szkolenie skierowane jest do osób wskazanych do udziału przez kierowników jednostek organizacyjnych w strukturze UMCS (szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Planie rekrutacji).


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
:

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Planem rekrutacji (dostępne na stronie www.nowoczesny.umcs.lublin.pl w zakładce: "do pobrania") oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
1. zgłoszenie do udziału w szkoleniu,
2. karta danych osobowych,
3. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.


Dokumenty można składać w terminie od 23 maja 2014 roku do zamknięcia rekrutacji w biurze projektu (z siedzibą w Rektoracie UMCS, pokój 1412), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.