Szkolenia z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów

1. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu

 

 

2. Karta danych osobowych

 

 

3. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osbowych

 

 

Plan rekrutacji

 

 

UWAGA!
Osoby, które składały już formularze zgłoszeniowe do projektu, w aktualnej rekrutacji składają wyłącznie dokument nr 1, czyli Zgłoszenie do udziału w szkoleniu