Do pobrania: Szkolenia z zarządzania strategicznego

Szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego

Regulamin projektu [PDF].

Plan rekrutacji [PDF].

  1. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu [PDF].
  2. Oświadczenie dotyczące podejmowanych działań strategicznych [PDF] [.doc].
  3. Karta danych osobowych [PDF].
  4. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu (PDF)

UWAGA!
Osoby, które składały już formularze zgłoszeniowe do projektu, w aktualnej rekrutacji składają wyłącznie dokument nr 1 i 2, czyli Zgłoszenie do udziału w szkoleniu oraz Oświadczenie dotyczące podejmowanych działań strategicznych.