Założenia projektu

W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń z zakresu:

1. Obsługi modułów Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią (ZISZU):

 •  szkolenie z obsługi modułu kadrowo-płacowego
  termin realizacji: od maja 2013 do czerwca 2013 r.,

 • szkolenie z obsługi modułu zarządzania majątkiem
  termin realizacji: od IV kwartału 2013 do II kwartału 2014 r.,

 • szkolenie z obsługi modułu kontrolingu finansowego projektów
  termin realizacji:
  od IV kwartału 2013 do II kwartału 2014 r.,

 • szkolenie z obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów
  termin realizacji: od IV kwartału 2013 do II kwartału 2014 r.

W szkoleniach udział weźmie łącznie 376 osób, w tym:

 • w szkoleniu z obsługi modułu kadrowo-płacowego – 204 osób (161 kobiet i 39 mężczyzn),
 • w szkoleniu z obsługi modułu zarządzania majątkiem – 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn),
 • w szkoleniu z obsługi modułu kontrolingu finansowego projektów oraz modułu badań naukowych z bazą ekspertów – 106 osób (93 kobiety i 13 mężczyzn), w tym:
  - w ramach szkolenia z obsługi modułu kontrolingu finansowego projektów – 23 osoby,
  - w ramach obsługi modułu badań naukowych z bazą ekspertów – 83 osoby.

2. Obsługi systemu zarządzania praktykami zawodowymi - w szkoleniach udział weźmie 40 kobiet, termin realizacji: od IV kwartału 2013 do II kwartału 2014 r.

3. Obsługi narzędzia informatycznego do komunikacji z absolwentami - w szkoleniu udział wezmą 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn), termin realizacji: od III kwartału 2013 do IV kwartału 2013 r.

4. Szkolenia z zakresu zarządzania:

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie programami,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zmianą,
 • komunikacji, negocjacji oraz zarządzania konfliktem,
 • obsługi systemu informatycznego do zarządzania,
 • równości szans płci w zarządzaniu.

W szkoleniach udział weźmie łącznie 30 osób, termin realizacji: od września 2012 do sierpnia 2014 r.