Szkolenia z obsługi Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 czerwca 2014 roku uruchomiono rekrutacje na bezpłatne szkolenia z  obsługi Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich.


Oferta projektu obejmuje udział w:

 • Szkoleniu administratorów Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich (czas trwania: 4 godziny)

  Szkolenie skierowane jest do pracowników Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tj. jednostki administracyjnej Uczelni wskazanej przez Rektora do obsługi Administracyjnej Systemu,

 • Szkoleniu użytkowników końcowych Systemu Wsparcia Praktyk Studenckich
  (czas trwania: 4 godziny)

  Szkolenie skierowane jest do:
  • Osób będących pracownikami jednostek administracyjnych poszczególnych Wydziałów UMCS wyznaczonych przez Dziekanów do obsługi Praktyk realizowanych na Wydziale,
  • Opiekunów praktyk na poszczególnych Wydziałach,
  • Wydziałowych koordynatorów praktyk na poszczególnych Wydziałach.


Szkolenia zrealizowano w trzech grupach:
gr I - 3 lipca 2014 roku
gr II - 4 lipca 2014 roku
gr III - 7 lipca 2014 roku

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Planem rekrutacji oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych:

 

1. zgłoszenia do udziału w szkoleniu,


 


2. karty danych osobowych,

 

 


3. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.

 

 

***
Plan rekrutacji: