Szkolenie z obsługi modułu kontrolingu finansowego projektów

Plan rekrutacji:

 

 

1. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu

 

 

2. Karta danych osobowych

 

 

3. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

UWAGA!
Osoby, które składały już formularze zgłoszeniowe do projektu, w aktualnej rekrutacji składają wyłącznie dokument nr 1, czyli Zgłoszenie do udziału w szkoleniu