Przedsiębiorcza młodzież na kampusie UMCS

W dniach 30 marca-1 kwietnia br. kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odwiedzili uczestnicy projektu "Przedsiębiorcza Młodzież". Inicjatywa organizowana jest przez Wydział Ekonomiczny wraz z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, Biurem Rozwoju Kompetencji UMCS oraz Urzędem Miasta Lublin. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli lubelskich szkół ponadpodstawowych i bierze w nim udział prawie 300 osób z dziewięciu placówek oświatowych.

Jednym z etapów realizacji przedsięwzięcia była wizyta studyjna na kampusie uniwersyteckim połączona z grą miejską. Przez trzy dni uczestnicy mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą UMCS, w której realizowane są działania naukowe, sportowe, społeczno-kulturalne oraz studenckie. Wizyty (osobno dla każdej klasy) miały swój początek przy pomniku patronki Uniwersytetu, gdzie po pamiątkowym zdjęciu uczniowie otrzymywali pierwsze wskazówki dotyczące przebiegu dnia. W celu poznania szczegółowo odwiedzanych miejsc konieczne było rozwiązywanie zagadek logicznych oraz wykazanie się wiedzą związaną z naszą uczelnią.

Uczniowie poznali zakątki uniwersyteckiej biblioteki, spotkali się z przedstawicielami Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów (w siedzibie ZUSS), a także odwiedzili Centrum Kultury Fizycznej, gdzie zobaczyli obiekty oraz poszczególne sekcje sportowe. Uczestnicy zapoznali się również z działalnością Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, w którym pracownicy przedstawili szeroki wachlarz swojej bieżącej działalności.

Zwieńczeniem każdej z wycieczek było spotkanie z przedstawicielami władz rektorskich, którzy stanowili główny cel poszukiwań młodzieży. Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni, przekazali uczniom najważniejsze informacje o Uniwersytecie. Odpowiedzieli również na wiele pytań dotyczących szans rozwoju na UMCS oraz oferowanych kierunków studiów i kół zainteresowań, a także udzielili cennych wskazówek, które mogły wesprzeć uczniów w podjęciu ważnych decyzji w sprawie ich dalszej drogi naukowej.

Wizyty studyjne na kampusie uniwersyteckim oraz spotkania z reprezentantami władz rektorskich spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczestników i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!

Autorka: Ewelina Berlińska
Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    5 kwietnia 2022