Promocja wydarzeń

Zapraszamy do dzielenia się informacjami na temat aktualnych organizowanych przez Państwa wydarzeń - spotkań, konferencji, warsztatów i szkoleń, służących rozwojowi zawodowemu i osobistemu studentów/-ek  i absolwentów/-ek.

Zapraszamy do przesyłania informacji do publikacji na adres: brk@umcs.pl

  • Oferty szkoleń czy warsztatów zostaną zamieszczone, o ile nie są ofertami komercyjnymi.
  • BRK zastrzega sobie prawo do modyfikacji (skrócenia, uzupełnienia o dodatkowe informacje, przeformułowania) lub odrzucenia nadesłanych treści.
  • Załączniki, jakie mają być zamieszczane w formie plików do pobrania, powinny być zapisane w jednym z formatów: .doc, .txt, .jpg, .xls, .pdf, .avi i wysłane jako załączniki do maila.
  • Pliki tekstowe powinny być jak najmniej sformatowane (kolor, wielkość i krój czcionki) z uwagi na konieczność dostosowania ich do wymogów technicznych stron UMCS.
  • Prosimy o podpisywanie przesyłanych materiałów oraz dokładne sprawdzenie poprawności ortograficznej
    i stylistycznej.


W razie pytań prosimy o kontakt:
tel. 81 537 50 70