Prof. Zbigniew Pastuszak zastępcą redaktora naczelnego Expert Systems with Applications

Miło nam poinformować, że dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką oraz kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym UMCS, objął bezterminowo funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Expert Systems With Applications.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w Web of Science, Scopus i Science Citation Index Expanded, a jego podstawowe wskaźniki bibliometryczne to: CiteScore: 11.0; Impact Factor: 5.452 (według JCR, Clarivate Analytics, 2020); indeks H=162 (SCI Journal).

Prof. Z. Pastuszak współpracuje z czasopismem ESWA od kilkunastu lat. Początkowo brał udział w pracach Rady Recenzentów (Review Board), przygotowując recenzje artykułów naukowych kierowanych do publikacji w ESWA (łącznie 25 recenzji) i zdobywając pozycje Recognized Reviewer (2015) i Outstanding Reviewer (2017), a następnie został włączony w skład Rady Naukowej czasopisma (Editorial Advisory Board), i wspólnie z redaktorem naczelnym, prof. Binshanem Lin z Louisiana State University (USA) oraz blisko 90 naukowcami z 35 krajów świata pracował nad rozwojem i promocją czasopisma, określeniem jego podstawowych obszarów tematycznych i selekcją różnorodnych grup odbiorców publikowanych treści. W październiku 2020 r. prof. Z. Pastuszak został zaproponowany zarządowi wydawnictwa Elsevier jako potencjalny zastępca redaktora naczelnego ESWA, a po uzyskaniu akceptacji – powołany na stanowisko Associate Editor, jako redaktor współodpowiedzialny za rozwój dyscyplin: Business Intelligence, Knowledge-based Systems, Data Science, Decision Support Systems, Prediction Systems, Early Warning Systems, Data Driven Optimization, Intelligent Systems oraz AI in Business & Social Science.

Elsevier (Wielka Brytania) jest jednym z największych wydawnictw naukowych świata, a jednocześnie firmą zajmującą się analizą danych i udostępnianiem informacji naukowej. Do rozwiązań dostarczanych przez Elsevier zalicza się m.in.: platformę on-line ScienceDirect, naukową bazę danych Scopus, oraz rozwiązania SciVal (do oceny wyników działalności naukowej) i Mendeley. Czasopismo Expert Systems with Applications wydawane jest od 1990 roku, w liczbie 4 zeszytów rocznie. W marcu br. ukazał się Vol. 166, a obecnie przygotowywane są woluminy o numerach 174-177 (z przewidywaną datą publikacji do września 2021 r.). Ze względu na dużą liczbę artykułów nadsyłanych do ew. publikacji w ESWA (ok. 700-800 miesięcznie), przy poziomie akceptacji ok. 14%, czasopismo posiada równoważną postać elektroniczną (ESWA: X), z tekstami publikowanymi w dostępie otwartym (open access). Odpłatność za publikację artykułu – przy zachowaniu identycznych zasad i jakości procesu recenzji i redakcji – wynosi 2 640 USD netto. Według aktualnej listy Ministerstwa Edukacji i Nauki, publikacja artykułu w ESWA pozwala na przypisanie autorowi i jednostce naukowej 140 punktów w dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zarządzaniu i jakości oraz informatyka.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    9 kwietnia 2021