Prof. Szuster-Ciesielska i Radio Centrum z odznaczeniami Wojewody Lubelskiego

28 czerwca br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość uhonorowania osób i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w naszym województwie. Miło nam poinformować, że wśród odznaczonych znalazła się prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS oraz Akademickie Radio Centrum.

Lech Sprawka wręczył statuetki i Dyplomy Wojewody Lubelskiego z Medalem w dowód uznania za poświęcenie i codzienny trud w pełnieniu powierzonych obowiązków wynikających z sytuacji kryzysowej. Podziękowno w ten symboliczny sposób za ponad 2 lata pracy m.in. pracownikom służby zdrowia, przedstawicielom inspekcji sanitarnych, laboratoriów, stacji pogotowia ratunkowego, NFZ, służb mundurowych, a także konsultantom wojewódzkim, naukowcom czy przedstawicielom mediów.

– W różnych przedsięwzięciach, a była ich masa, brało udział mnóstwo najprzeróżniejszych podmiotów, instytucji i osób. Wszyscy okazali wielką solidarność. W tej sytuacji kryzysowej jaką była pandemia odczuwałem wspólnotę celów, niezależnie od osobistych poglądów. To pokazało, jak społeczeństwo powinno się zachowywać w sytuacjach kryzysowych - podkreślał podczas uroczystości wojewoda lubelski.

 

 

 

 

 

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska jest uznanym popularyzatorem wiedzy z zakresu wirusologii, immunologii człowieka i wakcynologii. Czas pandemii uwidocznił ogromne zapotrzebowanie na wiedzę w tym obszarze, z tego też powodu Pani Profesor rozpoczęła społeczną działalność na rzecz upowszechniania nauki, wykorzystuje do tego celu m.in. media społecznościowe. Oprócz tego przeprowadziła ponad 20 wykładów popularyzujących wiedzę o wirusach i profilaktyce zdrowotnej oraz wspomagała akcje promujące szczepienia organizowane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie. Prof. Szuster-Ciesielska udzieliła także kilkuset wywiadów dotyczących aktualnej sytuacji pandemicznej w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Redakcja Akademickiego Radia Lublin została wyróżniona za rzetelne informowanie o stanie epidemii, zmaganiach służb, ale i sytuacji mieszkańców. Pomimo pewnych ograniczeń w funkcjonowaniu (narzuconych przez pandemię), dziennikarze skrupulatnie informowali i edukowali swoich słuchczy. W imieniu Radia nagrodę odebrał redaktor naczelny Marek Skowronek.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: Katarzyna Link/LUW, Radio Centrum

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2022