Prof. Stefan Sokołowski doktorem honoris causa Instytutu Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

Miło nam poinformować, że 12 lutego br. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Sokołowskiemu z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS przez Instytut Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną prof. Sokołowski otrzymał ten zaszczytny tytuł z rąk Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie – Pana Vasyla Pavluka.

Prof. Stefan Sokołowski jest pierwszym pracownikiem naukowym UMCS, reprezentującym nauki ścisłe, który uzyskał tytuł doktora honoris causa od zagranicznej instytucji naukowej. Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz wieloletniej i owocnej, polsko-ukraińskiej współpracy naukowej.

Podczas dzisiejszej uroczystości Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podkreślił, że: - Przyznanie tego wyjątkowego wyróżnienia jest potwierdzeniem wielkiego autorytetu, jakim cieszy się Pan Profesor w ośrodkach naukowych i akademickich. Jest to również wyraz uznania dla niezwykłej wiedzy oraz imponującego dorobku z zakresu nauk chemicznych. Osiągnięcia badawcze prof. Sokołowskiego, których rozległa tematyka obejmuje kwestie z pogranicza chemii, fizyki, w tym także agrofizyki oraz symulacji komputerowych i modelowania matematycznego, przesuwają granice poznawcze badanych zjawisk. A prace stanowią ważny i oryginalny wkład w rozwój polskiej i światowej nauki oraz są inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Podczas uroczystości prof. Stefan Sokołowski powiedział, że jest naprawdę zaszczycony otrzymanym tytułem, bowiem Instytut Materii Skondensowanej jest jednym z najbardziej liczących się światowych ośrodków w tej dziedzinie. - Jest znany nie tylko z wydawania dobrej klasy pisma naukowego będącego na liście filadelfijskiej, ale też z organizowania wielu wybitnych konferencji, w trakcie których można się dużo dowiedzieć. Bardzo wielu znanych z tej dziedziny naukowców otrzymało przede mną ten honorowy tytuł [...]. Chciałem powiedzieć, ze Instytut jest klasycznym przykładem instytutu badawczego, w którym nie ma pogoni za nowinkami, zwracania uwagi na PR, tylko przede wszystkim jest solidna praca naukowa, dyskusje, a dopiero potem po przedyskuowaniu wszystkich za i przeciw danej teorii […] następuje decyzja o publikacji. Jestem szczęśliwy, że te standardy są tam nadal zachowywane. Pracownicy tego Instytutu dbają także o zachowanie pamięci o wcześniejszych naukowcach ze Lwowa.

*Prof. Stefan Sokołowski od ponad 50 lat jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym rozwijał swoją karierę naukową – magistra chemii (1973), stopień doktora habilitowanego (1987), tytuł profesora nauk chemicznych (1997), natomiast doktorat obronił w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (1977). Prof. Sokołowski jest wybitnym naukowcem, którego zainteresowania koncentrują się wokół zastosowań termodynamiki statystycznej do opisu różnych procesów fizykochemicznych, przede wszystkim zaś dotyczą one teorii płynów. Oprócz badań o charakterze teoretycznym prowadził prace dotyczące interpretacji wyników doświadczalnych z zakresu adsorpcji i chromatografii. Jego badania naukowe obejmują bardzo rozległą i różnorodną tematykę z zakresu nauk chemicznych. Prowadził także liczne badania interdyscyplinarne, rozwiązując problemy z pogranicza chemii, fizyki, w tym także agrofizyki oraz symulacji komputerowych i modelowania matematycznego.

Naukowiec odbył liczne długoterminowe staże naukowe, a także jako profesor wizytujący pracował w wielu krajach Europy i Ameryki. W trakcie pracy badawczej często nawiązywał międzynarodową współpracę z uznanymi instytucjami naukowymi i akademickimi, m.in. w: USA, Niemczech, Meksyku, Czechach, Szwajcarii czy Austrii. Przez dziesięciolecia swej działalności wydał liczne publikacje z wybitnymi naukowcami polskimi, jak i światowej sławy nazwiskami – Williamem A. Steele z Pennsylvania State University, Douglasem Hendersonem z Brigham Young University w Utah, Johanem Fischerem z University for Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu, Hansem J. Herrmannem ze Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Orestem Pizio z Universidad Nacional Autonoma de Mexico (ponad 100 wspólnych prac) czy Jasonem A. C. Gallasem z Instituto de Altos Estudos da Paraíba w Brazylii. Szczególną wagę prof. Sokołowski przywiązywał zawsze do współpracy z naukowcami z Instytutu Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Pracował tu z takimi specjalistami jak: J. Ilnytskyi, A. Trokhymchuk, M. Holovko, J. Kalyuzhnyi oraz S. Hlushak. 

Wspólnie z partnerami z ośrodków w Niemczech (Stranski Laboratorium für Physikalische und Theoretische Chemie, TUB, Berlin), Meksyku (Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City) oraz Ukrainie (Instytut Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie) realizował grant pt. „Statistical Thermodynamics and Computer Simulations of Complex Molecules in Bulk and at Surfaces”.

W dorobku naukowym prof. Sokołowskiego znajdują się też liczne publikacje w czasopismach naukowych o kluczowym znaczeniu dla chemii teoretycznej. Wśród nich są tak znakomite tytuły specjalistycznych czasopism: Physical Review Letters, Surface Science Reports, Journal of Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry, Journal of Chromatography, Advances in Colloid and Interface Science, Journal of Interface and Colloid Sciencle. Naukowiec jest również autorem rozdziałów w monografiach wydanych przez prestiżowe zagraniczne wydawnictwa naukowe m.in.: J. Wiley, Springer, M. Dekker.

Fot. Bartosz Proll

    Informacje prasowe

    Data dodania
    12 lutego 2021