Prof. Maria Marczewska-Rytko nominowana do Komitetu Zarządzającego Akcji COST

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, kierownik Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS, została nominowana przez Ministra Edukacji i Nauki do Komitetu Zarządzającego Akcji Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych - COST CA21141 Grassroots of Digital Europe: from Historic to Contemporary Cultures of Creative Computing (GRADE) (27.10.2022-26.10.2026).

Prof. M. Marczewska-Rytko od lat prowadzi badania w zakresie demokracji elektronicznej, haktywizmu, partycypacji społecznej i politycznej oraz ruchów społecznych. Jest autorką licznych publikacji z tego obszaru badawczego.

Za publikację Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy (red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013) otrzymała nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za najlepsze wydawnictwo z zakresu mediów elektronicznych w 2013 roku. Otrzymała także wyróżnienie specjalne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za najlepsze wydawnictwo z zakresu mediów elektronicznych w 2014 roku za publikację
Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, emobilizacja), (red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014).

Udział w Akcji COST pozwoli Pani Profesor na czynny udział w badaniach europejskich z zakresu szeroko rozumianej problematyki partycypacji i inicjatyw cyfrowych oraz umożliwi zacieśnienie współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Unii Europejskiej.

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    18 lipca 2022