prof. Andrzej Kokowski

 

Fot. Lech Podhalicz

Film Twarze UMCS vol.2

Rocznik 1953, urodził się w Złotowie (Pomorze Środkowe). Od początku kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie dyrektor Instytutu Archeologii UMCS. Członek Zespołu Okresu Przedrzymskiego i Rzymskiego Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN; Członek Korespondent Deutschen Archäologischen Instituts. Członek KAFU (Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa). Nagrodzony m.in. „Złotą łopatą” za badania nad Gotami oraz Nagrodą im. Krzysztofa Dąbrowskiego przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich za popularyzację archeologii. Laureat Nagrody „Popularyzator Nauki 2008”. Zdobywca tytułu Odkrycie Roku National Geographic 2011 za odkrycie skarbów w Czermnie-Czerwieniu. Posiadacz honorowego tytułu Ambasadora Województwa Lubelskiego. Stypendysta Fundacji im A. von Humboldta z Bonn. Zainteresowania naukowe skupił wokół problematyki okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów Europy Środkowej i Wschodniej. W dorobku naukowym ma 413 publikacji naukowych, z czego najważniejsze to książki: Lubelszczyzna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim (Lublin 1991); Gródek nad Bugiem: cmentarzysko grupy masłomęckiej, t. 1-3 (Lublin 1993); Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim (Lublin 1995); Schätze der Ostgoten (Stuttgart 1995); Archeologia Gotów, Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej (Lublin 1999 – również – Archäologie der Goten. Goten im Hrubieszów-Becken, Lublin 1999); Schlossbeschläge und Schlüssel im Barbaricum in der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit (Klassifizierung – Verbreitung – Chronologie) (Lublin 1999); Starożytna Polska. Od trzeciego wieku przed Chrystusem do schyłku starożytności (Warszawa 2005; 2007); Goci – od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego) (Warszawa 2007, 2009); Dwanaście miesięcy z archeologią, z rysunkami Jerzego Faczyńskiego (Warszawa 2010); Przygoda z archeologią, czyli najstarsze dzieje Krajny Złotowskiej (do czasów lokacji miasta Złotowa) (Warszawa 2011); Gocka duma Masłomęcza – The Gothic Pride of Masłomęcz (Masłomęcz – Hrubieszów – Lublin). W 2002 roku świętował w gronie bez mała 600 przyjaciół z wielu krajów świata ćwierć wieku archeologicznej przygody w Masłomęczu, którą dokumentowały dwie wystawy.

Jego wykopaliska w Masłomęczu i Gródku koło Hrubieszowa zmieniły radykalnie dotychczasową wiedzę o dziejach Gotów, a ich wyniki pozwoliły na zbudowanie marki regionalnej i stworzenie projektu „Wioska Gotów”

Kierował kilkoma grantami krajowymi i międzynarodowymi projektami naukowymi, takimi jak „Schätze der Ostgoten”, „Die Vandalen, die Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker” i „Na srebrnym koniu – Das silberne Pferd. Archeologiczne skarby znad Morza czarnego i z Kaukazu – Archäologische Schätze zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus”. Towarzyszyły im wielkie wystawy, odwiedzone przez setki tysięcy gości, publikacje książkowe i imprezy towarzyszące pod hasłem „Dni Polskie”, gdzie prezentowali się wybitni artyści z Lubelszczyzny i Polski.

Ma na swoim koncie również 260 tekstów popularyzatorskich i publicystycznych oraz wiele audycji radiowych i telewizyjnych.