Port Lotniczy Lublin partnerem UMCS

Do partnerów gigantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, takich jak Asseco Data System czy Centralny Ośrodek Informatyki, dołączył Port Lotniczy Lublin. To kolejne znaczące porozumienie podpisane w ramach trwającej kadencji rektorskiej.

2 czerwca br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Port Lotniczy Lublin podpisali porozumienie o współpracy. W spotkaniu udział wzięli rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni oraz prezes zarządu PLL Andrzej Hawryluk, wiceprezes zarządu Włodzimierz Wysocki i dyrektor handlowy Marek Pierściński. 

Współpraca obu partnerów opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych z poszanowaniem praw własności intelektualnej, realizacji programów praktyk studenckich i staży zawodowych, organizacji szkoleń, promowaniu najlepszych studentów, ułatwiając im start na rynku pracy, wymianie informacji, materiałów, publikacji w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obydwu instytucji, realizacji wspólnych projektów oraz inicjatyw edukacyjnych, a także na wymianie doświadczeń pomiędzy sferą praktyki i nauki. Wspólne działania zakładają również włączenie się pracowników naukowych w przygotowanie materiałów wewnętrznych na potrzeby funkcjonowania lotniska.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym to jeden z kluczowych obszarów działalności UMCS. Jak zaznaczył rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski - Cała sfera przyszłej kooperacji obejmować będzie zarówno działania na gruncie naukowo-badawczym, badawczo-wdrożeniowym, jak i dydaktycznym. Szczegóły będziemy ustalać na bieżąco, ale dalsza perspektywa i zakres współpracy jest rzeczywiście bardzo szeroki i daje duże szanse na zaangażowanie naszej kadry, a także aktywność studentów z różnych wydziałów. Myślę tutaj m.in. o stażach naukowych i praktykach studenckich, a także w kontekście znalezienia pracy przez naszych absolwentów.

Rektor uczelni podkreślił, że współpraca z otoczeniem biznesowym jest dla UMCS niezwykle istotna z punktu widzenia strategii uczelni oraz wzmacniania jej pozycji, a przez to również miasta i województwa.

W podobnym tonie wypowiadał się Andrzej Hawryluk, prezes zarządu spółki Port Lotniczy Lublin - Port Lotniczy Lublin jest czynnikiem prorozwojowym całego regionu. Znaszych doświadczeń i naszej infrastruktury korzystają również wyższe uczelnie. Cieszę się, że do tego grona dołącza największy uniwersytet w regionie, UMCS.

 - Z punktu widzenia UMCS, uczelni z bogatym doświadczeniem dydaktycznym i o różnorodnych profilach kształcenia, podpisanie porozumienia z Portem Lotniczym Lublin ma istotne znaczenie, szczególnie w zakresie logistyki międzynarodowej, kierunków analitycznych, finansowych czy psychologii. UMCS w swojej ofercie kształcenia posiada kierunki studiów, które mogą dostarczać kandydatów do pracy na lotnisku w różnych sferach, np. logistyki czy bezpieczeństwa wewnętrznego – tłumaczył dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS.

Dyrektor handlowy PLL Marek Pierściński dodał zaś - Chciałbym podkreślić, jak ważna dla Portu Lotniczego Lublin jest maksymalizacja przychodów. Jak wiemy, okres pandemii był trudny, dlatego zdecydowaliśmy się z zarządem rozwijać również inne gałęzie lotnicze (...). Bardzo liczymy tutaj na wsparcie UMCS, szczególnie pod kątem sektora logistycznego, który chcielibyśmy rozwijać na Lubelszczyźnie, zarówno od strony naukowej, jak i czysto operacyjnej, technicznej. Liczymy także na współpracę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju analizy ekonomiczne, ale też oceny.

W ramach porozumienia UMCS będzie przeprowadzać m.in. analizy związane z międzynarodowym ruchem lotniczym, turystycznym, analizy preferencji klientów dot. poszczególnych linii i usług lotniczych czy badać kwestie związane z transportem cargo, czyli przewozami towarów międzynarodowych. Współpraca wpłynie także na promocję miasta Lublin, całego regionu, jak również na relacje i ożywienie sfery gospodarczej na Lubelszczyźnie.

- Lotnisko kojarzy się z przewozami, ruchem, z działaniami o charakterze logistycznym, informacyjnym, związanym z pewną dynamiką czy psychologią tłumów. W pierwszej kolejności będziemy mogli spodziewać się porozumień realizujących konkretne projekty np. z Instytutem Nauk o Zarządzaniu i Jakości, a także Instytutem Psychologii. Z kolei przy badaniach związanych z bezpieczeństwem, ważna może okazać się współpraca z prawnikami i politologami, a w badaniach klientów dot. preferencji określonych linii lotniczych, współpraca z psychologami i marketingowcami – podkreślał prof. Pastuszak.

Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną zawiązaną przez samorządy. Największymi udziałowcami są miasto Lublin i województwo lubelskie. Port Lotniczy Lublin obsługuje aglomerację lubelską, stanowiąc katalizator rozwoju gospodarczego regionu. Lotnisko rozpoczęło działalność w 2012 roku. Obecnie z PLL operuje regularnie 3 przewoźników. Są to linie niskokosztowe Wizzair i Rynair oraz narodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT. Obsługiwanych jest 8 tras regularnych i wakacyjnych. Dwa razy dziennie realizowane są połączenia z Warszawą i Londynem. Spółka zajmuje się również obsługą towarów wysyłanych drogą lotniczą i lądową.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2022