Porozumienie o współpracy z WUN im. Łesi Ukrainki

UMCS będzie współpracował ze Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Rektor WUN, prof. Ihor Kocan. Uroczystość odbyła się 20 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności Wojewody Lubelskiego, Wojciecha Wilka oraz Gubernatora Obwodu Wołyńskiego, Wołodymyra Gunczyka.

Porozumienie przewiduje m.in. współpracę w zakresie badań naukowych, wymianę wykładowców i studentów, organizowanie wspólnych konferencji naukowych i seminariów, wymianę publikacji oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych. Na podobnych zasadach UMCS współpracuje już z wieloma uczelniami z Ukrainy oraz z innych państw (m.in. Chin, Rosji, Brazylii, Portugalii, Macedonii i Tajlandii).

Przed podpisaniem porozumień o współpracy uczelni odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wizytę delegacji władz Obwodu Wołyńskiego w Lublinie.

Fot. Magdalena Kozak-Siemińska

    Aktualności