Poradnictwo zawodowe

Pomagamy podejmować dobre decyzje zawodowe – określić najlepszy dla siebie charakter pracy, kierunek i poziom dalszego kształcenia. Wspieramy w znalezieniu i zrozumieniu swoich potrzeb związanych z życiem zawodowym oraz w odnalezieniu sposobów na ich realizację.

Zapraszamy na spotkania z doradca zawodowym by znaleźć swoją własną drogę „kariery”, by lepiej przygotować się do procesu poszukiwania pracy i procedur rekrutacyjnych, by odnaleźć w sobie motywację czy podzielić się wątpliwościami.

Na spotkania doradcze zapraszamy studentów, absolwentów, osoby pracujące i poszukujące pracy.

Prosimy o telefoniczne 81 537 27 09, 506 005 036 ustalanie terminu spotkań.

Doradcy BRK:

  • mgr Magdalena Bis
  • mgr Małgorzata Czarnomska