Podsumowanie dużego unijnego projektu

9 lutego br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, dzięki któremu laboratoria Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostały zmodernizowane i wyposażone w aparaturę naukowo-badawczą. Utworzono również nowe, specjalistyczne miejsca pracy do obsługi zakupionej aparatury oraz prowadzenia na niej badań naukowych.

Projekt  współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zrealizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 2008-2015. Jego całkowita wartość to ponad 47 mln zł, w tym udział Unii Europejskiej wynosi 39 mln zł i blisko 7 mln zł z budżetu państwa.

Aparatura badawcza Wydziału Chemii UMCS, przeznaczona do badań właściwości nanomateriałów i materiałów, należy do najnowocześniejszej w skali światowej i w bardzo dużej części jest unikatowa w skali kraju, a w Polsce Wschodniej są to jedyne tego typu urządzenia.  Potwierdzeniem jakości wykonywanych badań w Laboratorium Analitycznym Wydziału Chemii jest akredytacja, przyznana 21 stycznia br. przez Polskie Centrum Akredytacji.

Na spotkanie, oprócz pracowników UMCS, zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 35 przedstawicieli przedsiębiorstw (głównie z regionu lubelskiego) oraz naukowcy z instytucji naukowych (z Lublina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy, Łodzi, Puław) współpracujący z Wydziałem Chemii UMCS.
 
Fot. Aneta Adamska
 

    Aktualności

    Data dodania
    10 lutego 2015