Plan studiów I stopnia

Plan studiów pierwszego stopnia opiera się na czterech filarach:

Plan studiów składa się z przedmiotów podzielonych na bloki. Przeczytaj krótki opis każdego z nich:

Przedmioty kierunkowe
W każdym semestrze poznasz jakiś klasyczny przedmiot socjologiczny. Bez znajomości "Historii myśli socjologicznej" czy "Współczesnych teorii socjologicznych" nie ma prawdziwego socjologa!

Przedmioty metodologiczne
Socjolog to badacz rzeczywistości społecznej. To jego główna kompetencja, na którą zapotrzebowanie nie słabnie. Poznasz metody ilościowe (np. sondaże) i jakościowe (jak prowadzenie wywiadów lub obserwacji uczestniczącej). Nauczysz się stosować nowoczesne narzędzia cyfrowe do analiz statystycznych.

Przedmioty uzupełniające
Dzięki nim rozszerzysz swoje horyzonty poznając np. Demografię, Antropologię społeczną, Filozofię i Prawo.

Trening Kompetencji Miękkich
Ten blok zajęć składa się z serii warsztatów, podczas których poznasz skuteczne techniki studiowania, pracy w grupie, komunikacji i wystąpień publicznych a także przedsiębiorczości i organizacji projektów społecznych.

Subdyscypliny socjologiczne
Socjologów interesują różne sfery życia. W bloku subdyscyplin socjologicznych nasi wykładowcy przedstawią Ci najnowsze badania z zakresu socjologii kultury, narodu, zdrowia, regionu, migracji oraz rynku pracy!

Fakultety
Socjologia w UMCS to również fakultety czyli przedmioty wybieralne. Od drugiego semestru możesz wybierać aż cztery dotyczące bardzo różnorodnych zjawisk społecznych oraz dodatkowych metod badawczych.

Seminarium dyplomowe
W trzecim semestrze wybierasz sobie dowolnego wykładowcę i od tego momentu staje się on Twoim promotorem, który pomaga Ci w wyborze tematu pracy licencjackiej oraz jej przygotowaniu.

Praktyki
Socjologia to również możliwość zdobywania doświadczeń zawodowych podczas praktyk w rozmaitych instytucjach. To dobry czas na zapoznanie się z możliwościami zatrudnienia po zakończeniu studiów.

Pełny plan studiów dostępny jest tu: PLAN STUDIÓW SOCJOLOGIA I STOPIEŃ