Plan studiów II stopnia

Socjologia II stopnia to kierunek, który daje możliwość poznania kluczowych obszarów badań współczesnej socjologii. “Sfera publiczna”, “Globalne procesy społeczne”, “Modele kultury”, a także “Teorie w analizach socjologicznych” oraz “Społeczne determinanty przemian” to przedmioty, które poznasz w pierwszym roku studiów.

W rozbudowanym bloku pięciu przedmiotów metodologicznych poznasz metody ilościowych i jakościowych badań społecznych a także nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów do statystycznej analizy danych!

Na socjologii możesz pogłębiać swoje zainteresowania lub odnaleźć nowe. Niemal połowa zajęć to przedmioty do wyboru. Twój plan zajęć będziesz mógł dostosować do swoich potrzeb i zainteresowań.

Studenci wybierają 4 spośród 10 modułów, które obejmują szeroki wachlarz tematów, którymi zajmują się naukowcy z Instytutu Socjologii:

  1. Więzi społeczne we współczesnym świecie
  2. Przemiany kulturowe w zglobalizowanym świecie
  3. Społeczeństwo medialne
  4. Praca - kariera - zmiana
  5. Gospodarka i społeczeństwo
  6. Socjologia życia publicznego
  7. Socjologia zdrowia
  8. Rodzina i społeczeństwo
  9. Mobilność i migranci
  10. Socjologia zmian społecznych

Wybór modułów odbywa się w I semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z trzech przedmiotów.

Większość zajęć dydaktycznych to prowadzone w małych grupach, aktywizujące studentów, laboratoria i konwersatoria, podczas których oprócz poznawania dorobku światowej socjologii i praktycznych umiejętności badawczych nabędziesz szereg ważnych kompetencji miękkich: między innymizarządzanie swoim czasem, umiejętność pracy w zespole, zdolności perswazyjne, argumentowanie, motywowanie innych do pracy, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja itp.).

Pełny plan studiów dostępny jest tu: PLAN STUDIÓW SOCJOLOGIA II STOPIEŃ