Dodatkowe możliwości rozwoju

 

Studiowanie socjologii na Wydziale Filozofiii i Socjologii umożliwia podjęcie różnych rozwijających dodatkowych aktywności, między innymi:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+),
 • atrakcyjne praktyki w instytucjach kultury, organizacjach samorządowych i rządowych oraz III sektora,
 • treningi z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych
 • udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach, 
 • spotkania z przedstawicielami biznesu,      
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych, 
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy, czy Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”).
 • możliwość przygotowywania pracy dyplomowej we współpracy z firmami i instytucjami zewnętrznymi.