O studiach

Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy rodzina, państwo narodowe lub demokracja zanikają? Skąd u niektórych ludzi się bierze brak zaufania do szczepionek? Dlaczego ludzkość nie potrafi zrezygnować z coraz większej emisji gazów cieplarnianych? Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na takie pytania, socjologia jest kierunkiem dla Ciebie!

Poznawanie dorobku socjologii daje przyjemne poczucie lepszego rozumienia świata. Bez socjologii trudno zrozumieć współczesną gospodarkę, kulturę, politykę, edukację, media czy rozwój technologii. Dzięki socjologii łatwiej zinterpretować codzienne zachowania ludzi.

 

 

 

 

Studiowanie socjologii to jednak również zajęcia praktyczne, podczas których nauczysz się projektować i prowadzić własne badania społeczne - a to kompetencja ceniona na współczesnym rynku pracy.

 

 

 

 

Podczas bloku warsztatowych zajęć „Trening kompetencji miękkich” pomożemy Ci zdobyć cenione umiejętności: myślenia kreatywnego, pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych. Będziesz miał również okazję zastosować te umiejętności podczas tworzenia i realizacji studenckich projektów społecznych.

W Instytucie Socjologii UMCS nie obawiamy się stawiać trudnych pytań. Ponieważ otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz większym wyzwaniem, my nie stoimy w miejscu i ciągle zmieniamy się by móc ją rozumieć. Z nami poznasz procesy i zjawiska społeczne zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w globalizującym się świecie.

Na czym polega wyjątkowość Socjologii I stopnia prowadzonej na UMCS?

  1. Doświadczanie a nie słuchanie. Większość zajęć dydaktycznych to prowadzone w małych grupach, aktywizujące studentów, laboratoria i konwersatoria. Klasyczne wykłady stanowią mniej niż 30% zajęć.
  2. Nabywanie poszukiwanych na rynku pracy umiejętności konstruowania narzędzi badawczych i przeprowadzania badań społecznych. Podczas kursów metodologicznych poznasz metody ilościowych i jakościowych badań społecznych. Nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów do statystycznej analizy danych!
  3. Nabywanie umiejętności aplikowania o środki na realizację projektów społecznych oraz zarządzania, rozliczania i ewaluacji ich efektów. Są to ważne kompetencje dla organizacji i instytucji pozyskujących środki zewnętrzne.
  4. Zdobywanie ważnych w życiu zawodowym i prywatnym tzw. kompetencji miękkich. Podczas warsztatów “Techniki skutecznego uczenia się”, “Warsztaty myślenia projektowego”, “Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne”, „Socjologia w działaniu: studenckie projekty społeczne” rozwiniesz umiejętności osobiste (między innymi zarządzanie swoim czasem, radzenie sobie ze stresem, samomotywację, asertywność, kreatywność) oraz umiejętności interpersonalne (praca zespołowa, zdolności perswazyjne, argumentowanie, motywowanie innych do pracy, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja itp.).
  5. Socjologia da Ci szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Zapoznasz się z socjologią kultury, mobilności i migracji, narodu i grup etnicznych, rynku pracy, zdrowia i medycyny oraz innymi obszarami życia społecznego.
  6. Na socjologii możesz pogłębiać swoje zainteresowania lub odnaleźć nowe. Ponad 40% zajęć stanowią przedmioty do wyboru! Twój plan zajęć będziesz mógł dostosować do swoich potrzeb i zainteresowań.
  7. Pomożemy Ci zdobyć doświadczenie zawodowe. Podczas studiów masz możliwość odbywania praktyk w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych wykonujących pożyteczne projekty społeczne i firmach zajmujących się między innymi badaniami społecznymi.
  8. Dużo zależy od Ciebie! Jako student socjologii możesz rozwijać się w studenckich organizacjach i kołach naukowych, współdecydować w sprawach akademickich w samorządzie studenckim, wizytować z wykładowcami instytucje i przedsiębiorstwa, uczestniczyć w imprezach i projektach o charakterze naukowym, integracyjnym i społecznym.