O studiach

Nawet najbardziej indywidualne zachowania ludzi (np. wybór życiowego partnera, popełnianie czynów zabronionych, korzystanie z technologii czy decyzje konsumenckie) podlegają wpływowi innych ludzi, stereotypów, praktyk społecznych czy ideologii. Czy się to nam podoba czy nie, kontekst społeczny znacząco wpływa na to, co myślimy i czujemy oraz jak się zachowujemy.

Poznawanie dorobku socjologii daje przyjemne poczucie lepszego rozumienia świata, ale studia socjologiczne II stopnia to również znaczące uzupełnienie wiedzy uzyskanej na innych studiach pierwszego stopnia: nieocenioną wiedzą dla biologa czy fizyka zajmującego się zmianami klimatu mogą być społeczne uwarunkowania zmiany postaw wobec ochrony środowiska. Informatyka mogą interesować badania społecznych konsekwencji korzystania z aplikacji mobilnych, filologowi przydać się może wiedza z zakresu relacji międzykulturowych. Absolwent politologii może z kolei zainteresować się procesami wykluczenia społecznego, które skutkują zmianami preferencji wyborczych Polaków.

Niemal pewne jest że wszyscy docenią nabycie poszukiwanych na rynku pracy umiejętności projektowania i przeprowadzania badań socjologicznych.

Socjologia II stopnia jest również dostosowana do potrzeb absolwentów studiów socjologicznych: to możliwość pogłębienia swoich kompetencji, doskonalenia profesjonalnego warsztatu i uzyskania tytułu zawodowego magistra. Otwiera to możliwość podjęcia studiów doktoranckich i być może pięknej kariery naukowej.