Co po studiach?

Absolwent socjologii jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w:

  • ośrodkach badania opinii publicznej i firmach badania rynku lub może założyć własną firmę badawczą 
  • administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
  • korporacjach biznesowych i medialnych     
  • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)      
  • dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym (fundacje, stowarzyszenia)
  • instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.