Dodatkowe możliwości rozwoju

Studiowanie socjologii na Wydziale Filozofiii i Socjologii umożliwia podjęcie różnych rozwijających dodatkowych aktywności, między innymi:

 • programy wymiany studenckiej, zarówno krajowe (MOST), jak i zagraniczne (Erasmus+),   
 • treningi z doświadczonymi trenerami i coachami,
 • rozwój zainteresowań w studenckich kołach naukowych udział w spotkaniach dyskusyjnych („Kinozofia”),
 • praca i rozwój w ramach Samorządu Studentów,
 • udział studentów w badaniach naukowych, projektach europejskich i konferencjach,
 • spotkania z przedstawicielami biznesu,                   
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych,
 • warsztaty i szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne,
 • wydarzenia organizowane przez ACK „Chatka Żaka” oraz Inkubator Medialny,   
 • merytoryczne wsparcie przy aplikowaniu o środki na prowadzenie badań naukowych (np. Perły Nauki),
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury,
 • możliwość przygotowywania pracy dyplomowej we współpracy z firmami i instytucjami zewnętrznymi.