Otwarcie Welcome Center UMCS - zaproszenie

Zapraszam serdecznie na otwarcie „Welcome Center UMCS” - nowego punktu na mapie kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek, 12 maja o godzinie 12:00. Welcome Center UMCS znajduje się w gmachu Biblioteki Głównej UMCS przy ulicy Idziego Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Otwarcie uświetnią występy studenckich zespołów: ,,The Helping Hand'' oraz ,,UMCS Butterflies'' – członkowie zespołów pochodzą z Tanzanii, Zimbabwe, Ugandy, Namibii.

Welcome Center to miejsce pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w celu pobierania nauki na największej uczelni we wschodniej Polsce. Tzw. „welcome services” są obecnie standardem w wewnętrznej strukturze nowoczesnych uniwersytetów. Sprzyjają budowaniu i umacnianiu wizerunku uczelni przyjaznej cudzoziemcom. Aktywności i zadania dedykowane cudzoziemcom w ramach Welcome Center (aby w jak najlepszy sposób wpisać się w koncepcje strategicznego zarządzania losami studenta cudzoziemca) będą obejmować działania przed przyjazdem studenta do Polski oraz zadania realizowane w trakcie jego pobytu w Lublinie i na UMCS.

Główne zadania realizowane w ramach Welcome Center to m.in.: stworzenie punktu kontaktowo-informacyjnego dla zagranicznych studentów, zapewnienie pomocy i mentoringu studentom zagranicznym, organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych, wspieranie internacjonalizacji na naszej uczelni.

Projekty realizowane przez Welcome Center UMCS finansowane są ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

    Informacje prasowe

    Data dodania
    10 maja 2022