Organizacja zajęć - semestr zimowy rok 2021/2022

Szanowni Państwo,

w wykonaniu przepisów Zarządzenia Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii oraz Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych na UMCS  prowadzonych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2012 r w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – zwanym dalej Regulaminem) informuję, że:

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach
w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 realizowane będą w trybie mieszanym, tj. w siedzibie Wydziału, placówkach medycznych,
w szkołach, innych współpracujących z Wydziałem instytucjach oraz
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w pomieszczeniach dydaktycznych umożliwiających zachowanie dystansu 1,5 metra między osobami uczestniczącymi w zajęciach oraz spełniających inne zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego, Kanclerza UMCS oraz Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywały się w trybie synchronicznym,
z wykorzystaniem MS Teams lub Wirtualnego Kampusu UMCS, zgodnie
z Regulaminem.

Sposób prowadzenia konkretnych zajęć dydaktycznych wynika z planów zajęć dla poszczególnych roczników zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach.

Zobowiązuje się Studentów do bieżącego śledzenia informacji na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego UMCS.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego

Dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2021