Obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych w Lublinie

10 września br. na dziedzińcu Zamku Lubelskiego odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. W uroczystości uczestniczyło ponad 400 osób – radcy prawni i aplikanci oraz zaproszeni goście.

Gospodarzem wydarzenia był Dziekan OIRP w Lublinie oraz Prorektor ds. ogólnych UMCS prof. Arkadiusz Bereza, który serdecznie powitał członków samorządu, wykładowców na aplikacji radcowskiej oraz wszystkich gości, podkreślając szczególny charakter miejsca, w którym zorganizowana została uroczystość. W swoim wystąpieniu prof. Bereza przedstawił krótką historię Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz jej znaczenie w życiu miasta i regionu. Podkreślił także dobre relacje lubelskiej izby radców prawnych z innymi samorządami zawodowymi i uczelniami oraz rolę, jaką odegrali lubelscy radcowie prawni na etapie burzliwych zmian prawa, w okresie pandemii czy kryzysu uchodźczego związanego z wojną w Ukrainie. Jednocześnie powitał obecne na uroczystości ukraińskie adwokatki, które współpracowały z lubelskimi radcami prawnymi  w czasie akcji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Cytując słowa Tymothy`ego Snydera i Mariana Turskiego, skierowane do lubelskich radców prawnych, prof. Bereza podkreślił, że – zgodnie z ich przesłaniem – nie pozostali oni obojętni w obliczu sytuacji, w których powinni zająć stanowisko i nieść pomoc potrzebującym.

W jubileuszu wzięli udział dziekani, wicedziekani, przedstawiciele wszystkich okręgowych izb radców prawnych oraz dotychczasowi dziekani izby lubelskiej. Uczestnikami obchodów byli także przedstawiciele lubelskich samorządów zawodowych, m.in. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Bartosz Przeciechowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Lublinie Jacek Przetocki, Zastępca Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej  w Lublinie Dariusz Samborski, Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Mirosław Bochniak oraz reprezentanci lubelskich uczelni: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL prof. Andrzej Herbet oraz zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UMCS: prof. Andrzej Jakubecki i prof. Marek Kulik.

W wystąpieniach zaproszonych gości poruszono znaczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz podsumowano dotychczasową dobrą współpracę pomiędzy lubelskimi samorządami zawodowymi.

Podczas części oficjalnej uroczystości medalami 40-lecia samorządu radcowskiego uhonorowano osoby zasłużone dla samorządu radców prawnych. Ponadto wręczono także odznaki OIRP w Lublinie „Za pomoc prawną dla uchodźców 2022” oraz  „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”.

Niezwykle klimatyczny koncert Orkiestry „Śląskich Kameralistów” pod batutą prof. Piotra Wijatkowskiego z udziałem solistki prof. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak oczarował wszystkich, którzy przybyli na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Po koncercie uczestnicy jubileuszu wzięli udział w bankiecie, który odbywał się przy akompaniamencie muzycznego duetu Natalii Wilk i Tomasza Momota.

grafika Karola Pomykały

Symbolem obchodów 40-lecia samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie jest grafika „Art Temida” wykonana przez Karola Pomykałę z Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Ten znany artysta, specjalizujący się w tworzeniu grafik w technice linorytu jest postacią cenioną, a jego prace można spotkać w muzeach i prywatnych galeriach, jak również na międzynarodowych wystawach i konkursach sztuki graficznej, w których niejednokrotnie zdobywał główne nagrody.

Grafika jest wizją artysty, niemniej powstała przy wsparciu zespołu radców prawnych powołanego przez Dziekana Rady OIRP w Lublinie prof. Arkadiusza Berezę, który przybliżył twórcy cechy zawodu radcy prawnego. Stąd niebiesko-czarna kolorystyka grafiki, a także elementy ukazujące związek zawodu radcy prawnego z wymiarem sprawiedliwości, stosunek radców prawnych do wykonywanego przez nich zawodu oraz miejsca obchodów jubileuszowych samorządu radców prawnych (Zamek Lubelski). Cechy zawodu radcy prawnego zostały przedstawione nie tylko poprzez atrybuty Temidy, ale także jej postać, dla stworzenia której inspiracją była Wenus i Freja.

Fot. Andrzej Pruszkowski, Andrzej Rożek.

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2022