Nocne korki z WOS-u, czyli wielka powtórka do matury!

Nocą z 23 na 24 lutego br. od godziny 16.00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3) odbędzie się nocna powtórka do matury materiału z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

„Nocne korki z WOS-u” to świetna okazja, która w niekonwencjonalny i ciekawy sposób proponuje maturzystom utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wybór kierunków studiów w obszarze nauk społecznych. Jest to także skuteczna edukacja przez łączenie teorii z praktyką, sprawdzenie się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą, możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego, jego zwyczajów, a także zasad przyjętych na uczelni wyższej.

Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:

- Unia Europejska 2018 - stan procesu integracyjnego,
- system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej,
- władza ustawodawcza i wykonawcza w świetle Konstytucji z 1997 r.,
- SEJM RP – organy i funkcjonowanie – symulacja obrad,
- Samo-Rząd jako podstawowa forma organizacji lokalnego życia,
- demokracja bezpośrednia w wymiarze formalnym i praktycznym,
- doktryna polityczna liberalizmu - historia i współczesność.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu można przesyłać do 21 lutego br. na adres: politologia@politologia.pl.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    13 lutego 2018