Naukowcy UMCS laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że trzech nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostało laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Są to wyróżnienia dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców.

Nagrodę w kategorii "za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej" otrzymała dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak z Katedry Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Nagrody w tej kategorii są przyznawane m.in. za:

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności,
 • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi.

Łącznie MEIN nagrodziło w tej kategorii 71 osób (przyznano 31 nagród indywidualnych i zespołowych).

W kategorii "za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej" nagrodę otrzymała dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. Uczelni z Katedry Grafiki Warsztatowej Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS. W tej kategorii działalności dydaktycznej oceniana jest aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. Wyróżnieni prowadzą kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznano 9 nagród indywidualnych i zespołowych (65 osób).

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej został nagrodzony dr hab. Jerzy Wielbo, prof. Uczelni z Katedry Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.
W tej kategorii uznaje się:

 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

W tym zestawieniu przyznano 10 nagród indywidualnych i zespołowych. Łącznie wyróżnienie otrzymało 26 osób.

W 2020 r. do ministerstwa wpłynęły 124 wnioski o przyznanie nagród, z czego do oceny merytorycznej zespołu doradczego zostało zakwalifikowanych 111. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 74 nagród, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swietujemy-dzien-nauki-polskiej

Serdecznie gratulujemy laureatom!

  Informacje prasowe

  Data dodania
  25 lutego 2021